Aukro prodejcům Majitelům webových stránek
 1. Zvýšení návštěvnosti a sledovanosti Vašich aukcí
  Definujete si vlastní panely s vystavenými aukcemi
 2. Zvýšení obratu a marže
  S velkou pravděpodobností zákazníka zaujme i jiná Vaše aukce
 3. Posílení Vaší značky
  Nabízíte-li zboží z různých kategorií, zákazník je uvidí na panelu
 4. Analýza preference Vašich zákazníků
  Z prokliků na panelu zjistíte, které Vaše zboží zákazník preferuje
 5. Získání přehledných zajímavých statistik
  Statistiky Vám dovolí vytvořit efektivní strategii prodeje
 1. Svoboda ve zvolení způsobu Vaší propagace
  Na své stránky, blog nebo sociální sítě umístěte banner nebo textový odkaz na nabídku služby AukroPortal.com
 2. Vstupní náklady jsou 0 Kč
  Základní typ členství je zdarma
 3. Zajímavá provize na českém internetu
  Dle typu členství získáváte z prodeje této služby až 30% provizi
 4. Jako bonus zdarma získejte pasivní příjem z prodeje službyAukroPortal.com
  Doporučíte jednou, nicméně doživotně získáváte až 30% z prodeje dle typu Vašeho členství
 5. Propagujete kvalitní unikátní službu
  Služba, která zvyšuje svým klientům obraty a marže
Staňte se našimi facebook fanoušky a získejte slevu 20% z ceny členství.


Autorské šperky